EST ENG
 
Teenused

Võlgnevuste sissenõudmine kohtueelses menetluses

Õigusabiteenus

Vallasvara tagastamise teenus

Enampakkumiste korraldamine

Müügis olev vara

 

Õigusalane konsultatsioon, dokumentide (näit. lepingute) koostamine. Hind 60 EUR-i/1 tund. Esindamine hagi-,pankroti-,likvideerimis- ja täitevmenetlustes.Hind: 90 EUR-i/ 1 tund. Teostatud töö kohta esitab Credit Expert OÜ Kliendile aruande. Võimalike notariaaltehingute ja riigilõivude eest tasub Klient.