EST ENG
 
Teenused

Võlgnevuste sissenõudmine kohtueelses menetluses

Õigusabiteenus

Vallasvara tagastamise teenus

Enampakkumiste korraldamine

Müügis olev vara

 

Vallasvara tagastamise teenus

Kliendile kuuluva vallasvara väljanõudmine kolmanda isiku valdusest. Teenuse aluseks esindusleping. Teenustasu kokkuleppel ja maksmine toimub peale vara valduse üleandmist Kliendile.